KSIĄŻKI I ARTYKUŁY SZACHOWE

ostatnia aktualizacja 27.06.2021


Książki i artykuły szachowe.

Autorstwa naszych członków

Członkowie naszego klubu są również autorami i współautorami książek szachowych i artykułów szachowych.

  1. Archangel and New Archangel (Krzysztof Pańczyk z am. Johnem Emmsem). Londyn, lipiec 2000, Gambit/Everyman Chess, s.160, ISBN 1 85744 260 1 .
  2. The Cambridge Springs (Krzysztof Pańczyk i Jacek Ilczuk). Londyn 2002. Gambit, s. 192. ISBN 1 901983 68 4 .
  3. Offbeat King’s Indian (Krzysztof Pańczyk i Jacek Ilczuk). Londyn 2004. Everyman Chess, s. 176. ISBN 1 85744 361 6 .
  4. Ruy Lopez Exchange (Krzysztof Pańczyk i Jacek Ilczuk). Londyn 2005. Everyman Chess, s. 192. ISBN 1 85744 389 6 .
  5. The Classical King’s Indian Uncovered. (Krzysztof Pańczyk i Jacek Ilczuk). Londyn 2009. Everyman Chess, s. 384. ISBN 978 1 85744 517 6 .
  6. Queen’s Gambit Declined: Vienna (Jacek Ilczuk i Krzysztof Pańczyk). Everyman Chess 2018, Londyn 2018, s.336, ISBN 978 1 78194 477 6
  • wspólpraca z renomowanym kwartalnikiem Holenderskim New in Chess Yearbook od 2002 roku. 70 artykułów o teorii debiutów w języku angielskim (Krzysztof Pańczyk i Jacek Ilczuk)