O klubie

“Jak najlepiej nauczyć dziecko radzić sobie w życiu? Najlepiej nauczyć je grać w szachy!”

O szachach

Szachy są bardzo starą grą logiczno-strategiczną. Nieznane jest dokładne miejsce jej pochodzenia; najprawdopodobniej są to Indie, ok. V-VI w. n.e. Same szachy to symulator wojny. W szachy grywali starożytni wodzowie, królowie, damy i rycerze, dlatego szachy są uznawane za grę królewską. Obecnie szachy są dostępne dla każdego. W szachy można grać całe życie. Najmłodsi zawodnicy turniejowi to trzy latkowie, najstarsi, aż do śmierci. W Polsce szacuję się liczbę szachistów na około 100 tys. W naszym kraju szachy zyskały na popularności przez rozporządzenie europejskie wprowadzające szachy jako przedmiot w szkole. Przyczyniły się do tego też programy krajowe chociażby takie jak „Edukacja przez szachy w szkole”.

O klubie

Klub Szachowy „Skoczek” Siedlce swoją historię rozpoczął w 1988 roku. Pod nazwą Klub Szachowy „Skoczek” Siedlce funkcjonuje od 2003. Jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowanym w Urzędzie Miasta Siedlce. Nasz klub jest organizacją non-profit, oznacza to, że wszystkie nadwyżki finansowe mogą być, jedynie przeznaczone na realizację naszych celów statutowych. Główną działalnością klub jest sport, a w szczególności szachy. Rozwój klubu opiera się na działalności swoich członków. Pasja do szachów to nasze drugie imię. Od wielu lat organizujemy turnieje szachowe. Naszymi flagowymi turniejami jest comiesięczny cykl turniejów Grand Prix Siedlec. W maju i listopadzie nasze turnieje szachowe również upamiętniają wydarzenia związane z obchodami 3 maja i niepodległościowymi 11 listopada. Powyższe turnieje szachowe mają już ponad trzydziestoletnią tradycję. W październiku jesteśmy współorganizatorem międzynarodowego turnieju szachowego „Równych Szans” połączonego z obchodami dni papieskich. Zbliżamy się już do dwudziestolecia turnieju. W maju organizujemy turniej szachowy dla studentów. Turnieje szachowe dla dzieci, również nie są nam obce.

Osiągnięcia klubu

Klub zaczynał od IV ligi PZSzach, następnie awansował do III ligi. W 2018 roku zdobył Mistrzostwo Województwa Mazowieckiego i awansował do II ligi, w 2019 i 2020 roku klub utrzymał się w lidze.

W 2020 rok Klub pierwszy raz w historii wystawił reprezentację w III Mazowieckiej lidze juniorów.

Lista członków

Oficjalna lista członków klubu w rejestrze Polskiego Związku Szachowego

http://www.cr-pzszach.pl/ew/viewpage.php?page_id=2&zwiazek=MA&klub_pers_id=113

Zarząd klubu

O klubie decyduje Walne Zgromadzenie Członków. Klub jest reprezentowany przez zarząd klubu w latach 2019-2023 w składzie:

Prezes Tomasz Sikorski
Zastępca Marcin Myć
Skarbnik Elżbieta Kakowska
Sekretarz Jacek Ilczuk
Członek Paweł Kakowski

Dołączenie do klubu

Wystarczy wypełnić formularz i przesłać skan na adres mailowy klubu lub dostarczyć osobiście na turnieje, zajęcia, spotkania i inne wydarzenia organizowane przez klub.

Dla zmieniających klub:

Składka na rok 2020 wynosi 60zł
Płatna na Klub Szachowy Skoczek Siedlce
Alior Bank
69 2490 0005 0000 4530 8675 9423