hetman_elzbieta kakowska

Projekt „Szachowa Rywalizacja w Środowisku Wiejskim” ze środków Starostwa Powiatowego

I. Cel.

 • Realizacja projektu,
 • Popularyzacja gry w szachy,
 • Rywalizacja sportowa,

II. Organizator.

 • Klub Szachowy „Skoczek” Siedlce
 • Starostwo Powiatu Siedleckiego
 • Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie

III. Termin i miejsce.

Turnieje niezależne od siebie:

IV. System rozgrywek.

System szwajcarski, 7 rund, 20 minut dla zawodnika. Szachy szybkie.

V. Wpisowe.

Z założeń projektu turniej bez wpisowego

VI. Nagrody.

Na każdym turnieju:

 • Medale miejsca I-III dla najlepszych pełnoletnich zawodników
 • Medale miejsca I-III dla najlepszych zawodników do lat 12
 • Medale miejsca I-III dla najlepszych zawodników 13-18 lat
 • Medal dla najlepszej kobiety

VII. Ustalenia końcowe.

 • Obowiązek posiadania maseczek
 • Niepełnoletni zawodnicy muszą przebywać od opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Obowiązują aktualne przepisy gry międzynarodowej federacji szachowej (fide)
 • Decyzje sędziego głównego w trakcie rozgrywania turnieju są ostateczne. Zawodnikowi przysługuje prawo do odwołania się na piśmie do Kolegium Sędziów MZSzach.
 • Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację niniejszego regulaminu i w razie konieczności prawo do zmian
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie rozgrywek i publikowania wyników na stronie klubu, kanale Facebooka, stronie współorganizatorów i partnerów medialnych w celu promocji zwycięzców, dyscypliny sportowej i organizatorów.