O KLUBIE

„Jak najlepiej nauczyć dziecko radzić sobie w życiu? Najlepiej nauczyć je grać w szachy!”


O szachach

Szachy są bardzo starą grą logiczno-strategiczną. Nieznane jest dokładne miejsce jej pochodzenia; najprawdopodobniej są to Indie, ok. V-VI w. n.e. Same szachy to symulator wojny. W szachy grywali starożytni wodzowie, królowie, damy i rycerze, dlatego szachy są uznawane za grę królewską. Obecnie szachy są dostępne dla każdego. W szachy można grać całe życie. Najmłodsi zawodnicy turniejowi to trzy latkowie, najstarsi, aż do śmierci. W Polsce szacuję się liczbę szachistów na około 100 tys. W naszym kraju szachy zyskały na popularności przez rozporządzenie europejskie wprowadzające szachy jako przedmiot w szkole. Przyczyniły się do tego też programy krajowe chociażby takie jak „Edukacja przez szachy w szkole”.


O klubie

Klub Szachowy „Skoczek” Siedlce swoją historię rozpoczął w 1988 roku. Pod nazwą Klub Szachowy „Skoczek” Siedlce funkcjonuje od 2003. Jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowanym w Urzędzie Miasta Siedlce. Nasz klub jest organizacją non-profit, oznacza to, że wszystkie nadwyżki finansowe mogą być, jedynie przeznaczone na realizację naszych celów statutowych. Główną działalnością klub jest sport, a w szczególności szachy. Rozwój klubu opiera się na działalności swoich członków. Pasja do szachów to nasze drugie imię. Od wielu lat organizujemy turnieje szachowe. Naszymi flagowymi turniejami jest comiesięczny cykl turniejów Grand Prix Siedlec. W maju i listopadzie nasze turnieje szachowe również upamiętniają wydarzenia związane z obchodami 3 maja i niepodległościowymi 11 listopada. Powyższe turnieje szachowe mają już ponad trzydziestoletnią tradycję. W październiku jesteśmy współorganizatorem międzynarodowego turnieju szachowego „Równych Szans” połączonego z obchodami dni papieskich. Zbliżamy się już do dwudziestolecia turnieju. W maju organizujemy turniej szachów błyskawicznych. Turnieje szachowe dla dzieci, również nie są nam obce.


Osiągnięcia klubu

Zapraszamy do zakładki z osiągnięciami:

Osiągnięcia Klubowe


Lista członków

Oficjalna lista członków klubu w rejestrze Polskiego Związku Szachowego.

http://www.cr-pzszach.pl/ew/viewpage.php?page_id=2&zwiazek=MA&klub_pers_id=113

Na dzień 31.12.2019 liczba członków około 25 osób
Na dzień 31.12.2020 liczba członków 48 osób
Na dzień 31.12.2021 liczba członków 92 osoby


Zarząd klubu

O klubie decyduje Walne Zgromadzenie Członków. Klub jest reprezentowany przez zarząd klubu w latach 2019-2023 w składzie:

Prezes Tomasz Sikorski
Zastępca Marcin Urbaniak
Skarbnik Elżbieta Kakowska
Sekretarz Jacek Ilczuk
Członek Paweł Kakowski


Dołączenie do klubu

Wystarczy wypełnić formularz i przesłać skan na adres mailowy klubu lub dostarczyć osobiście na turnieje, zajęcia, spotkania i inne wydarzenia organizowane przez klub.

Formularz dołączenia do klubu:

Dla zmieniających klub:

formularz dla zmieniających klub


Składka członkowska

Przeznaczanie otrzymanych funduszy

Działalność klubu opiera się na pracy społecznej członków. Wszystkie nadwyżki finansowe są przeznaczane wyłącznie na cele statutowe czyli na sport. Fundusze z składek są głównie przeznaczanie na:

 1. Pokrycie kosztów administracyjnych (księgowość, utrzymanie strony klubu, wyposażenie, artykuły biurowe, itp)
 2. Koszty organizacyjne działalności statutowej (turnieje, wyjazdy, zajęcia, itp.)
 3. Opłaty członkowskie w PZszach
 4. Inne związane z działalnością statutową

Korzyści z członkostwa

 1. Wsparcie w rozwoju szachowym
 2. Udział w projektach finansowanych zewnętrznie (ministerstwa, urzędy, fundacje)
 3. Zniżki na większość wydarzeń szachowych organizowanych przez klub
 4. Zajęcia szachowe dla członków
 5. Spotkania szachowe
 6. Wspólne wyjazdy szachowe
 7. Dostęp do materiałów szachowych
 8. Bieżące informacje o wydarzeniach szachowych
 9. Integracja ze środowiskiem szachowym
 10. Mile spędzony czas w szachowym gronie

Składka na rok 2022 wynosi 60 zł

Nowe osoby dołączający w I kwartale 100%, w II kwartale 75%, w III kwartale 50%, w IV kwartale 25% składki rocznej.

Płatna na konto klubu z kontakt

Klubowa Roczna Polisa Ubezpieczeniowa

Działalność klubu uległa znaczącemu rozszerzeniu. Liczba członków wciąż wzrasta. Liczba organizowanych wydarzeń wzrasta. Zaczynamy intensywnie wyjeżdżać wspólnie poza Siedlce. Pojawiły się przez to nowe zagrożenia. Wiele wyjazdów było dodatkowo ubezpieczanych.

Zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Zarządu Klubu, z poparciem zarządu klubu podjęto decyzję o podpisaniu rocznej polisy ubezpieczeniowej w WARTA SA dla naszych klubowiczów. Dołączenie do polisy jest w pełni dobrowolne. Nowe osoby są dopisywane na początku każdego kwartału. Składka roczna wynosi 35 zł / rok.