05.02.2022 sobota Walne Zebranie Członków Klubu Skoczek Siedlce

skoczek_elzbieta_kakowska

Zgodnie z statutem naszego klubu ogłaszamy Walne Zebranie Członków Klubu – najwyższa władza w klubie. Zebranie odbędzie się planowo po zakończeniu Grand Prix w miesiącu lutym.
I termin: 05.02.2022 14:15 miejsce sala gry Grand Prix 2022 lub ONLINE (lockdowny)
II termin: 05.02.2022 14:30 miejsce sala gry Grand Prix 2022 lub ONLINE (lockdowny).
Szczegółowy porządek obrad zostanie podany do wiadomości publicznej bliżej zebrania.

Wstępnie planowane do omówienia zagadnienia:

  • podsumowanie roku 2021
  • plany na rok 2022
  • klubowa polisa ubezpieczeniowa dobrowolna dla członków klubu
  • zgłoszenie klubu KRS jako organizacja pożytku publicznego (aktualizacja zgody z stycznia 2020 roku jeszcze przed COVID)
  • ewentualne konieczne zmiany statutu związane z rejestracją w KRS