20.06.2021 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Klubu Skoczek Siedlce za 2020 rok (AKTUALIZACJA 18.06.2021)

Komunikat z 18.06.2021

Komunikat z 19.05.2021 nadal obowiązuje.

Wybory uzupełniające do składu zarządu klubu

Kwestia nie była pewna. Ostatecznie Zastępca Prezesa Pan Marcin Myć podjął decyzję o rezygnacji z pełnionej funkcji. Oznacza to, że na zebraniu odbędzie się zgłaszanie kandydatur i głosowanie za wyborem nowego zastępcy.

Prawo głosu mają WYŁĄCZNIE pełnoletni członkowie klubu

UWAGA! JEDNO URZĄDZENIE JEDEN GŁOS

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Klubu Skoczek Siedlce za 2020 rok

Termin i Miejsce

I termin 20.06.2021 niedziela godzina 18:00 ONLINE
II termin 20.06.2021 niedziela godzina 18:20 ONLINE

Link do spotkania

https://us04web.zoom.us/j/79471320618?pwd=VTB6OFdqTC8zOXBqK0JSVXB5dkd3dz09

UWAGA! Co 40 minut trzeba wejść ponownie (konto darmowe)

Numer ID spotkania:

794 7132 0618

Hasło:

„skoczek”

Name (Nazwa Użytkownika):

Nasze Imię i nazwisko! (będzie sprawdzana lista obecności)

Dołączenie do spotkania INSTRUKCJA (po kliknięciu link powyżej):

1 Pojawia się okienko „Otwieranie Zoom” i klikamy ANULUJ.

2 Klikamy „Launch Meeting” (uruchom spotkanie).

3 Przy wyborze otwierania odnośnika klikamy ANULUJ.

4 Powinno się pojawić „Join from Your Browser” (dołącz do spotkania przy użyciu przeglądarki).

5 Klikamy „Join Audio by Computer” (korzystaj z głośników komputera).

6 Udostępniamy kamerę internetową i mikrofon.

7 Na główny ekranie wyświetla się osoba zabierająca obecnie głos lub gospodarz spotkania

Dołączenie do spotkania w wersji graficznej INSTRUKCJA

Kwestie techniczne

Test kamery:
https://pl.webcamtests.com/

Test mikrofonu:
https://pl.mictests.com/

Szczegółowy Poradnik obsługi zoom (pod filmem spis treści nagrania):
https://www.youtube.com/watch?v=DFKc_CKlS1w

Komunikat z 19.05.2021

Cel Zebrania

Zgodnie ze statutem naszego stowarzyszenia najwyższą władzą w klubie jest Walne Zebranie Członków, które powinno odbywać się minimum raz do roku w terminie najpóźniej do 30 czerwca. Udział w Walnym Zebraniu mogą wziąć wszyscy członkowie naszego klubu, jak i osoby zaproszone. Prawo głosu mają wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek przebywania pod opieką pełnoletniego opiekuna.

Miejsce i termin

Planowo zebranie miało odbyć się w dniu 23.05.2021 o godzinie 10:00. Niestety księgowość klubu jeszcze nie przygotowała sprawozdania finansowego za 2020 rok. Bez tego dokumentu Zebranie mija się z celem.

Walne Zebranie Członków Klubu Skoczek Siedlce zostaje ustanowione na
I termin 20.06.2021 niedziela godzina 18:00
II termin 20.06.2021 niedziela godzina 18:20
Wyjątkowo z powodu sytuacji epidemiologicznej spotkanie odbędzie się w formie ONLINE.

Porządek obrad

  1. Otwarcie zebrania przez prezesa klubu
  2. Wybór przewodniczącego zebrania
  3. Sprawozdanie Zarządu Klubu za rok 2020
  4. Sprawozdanie finansowe Komisji Rewizyjnej za rok 2020
  5. Podsumowanie roku 2020 i otwarta dyskusja
  6. Plan i kierunek rozwoju klubu na rok 2021 i ewentualne głosowania
  7. Ewentualne zmiany w składzie Zarządu Klubu i/lub w Komisji Rewizyjnej i głosowania
  8. Wolne wnioski i ewentualne głosowania
  9. Otwarta dyskusja
  10. Zamknięcie spotkania przez prezesa klubu

Protokół z Zebrania

Sekretarz klubu spisuje przebieg spotkania. Zarząd zatwierdza protokół. Protokoły ze spotkań są wymaganą częścią urzędową.