26.11.2022 sobota II Turniej Szachowy o Puchar Proboszcza Parafii Św. Teresy Od Dzieciątka Jezus w Siedlcach

1. ORGANIZATOR:

Proboszcz Parafii Św.Teresy https://teresasiedlce.pl
Klub Szachowy „Skoczek” Siedlce https://skoczeksiedlce.pl
 

2. CEL:

-Popularyzacja sportu szachowego, podnoszenie umiejętności szachowych,
-wyłonienie zwycięzców, przyjemne spędzenie czasu.
 
3. TERMINARZ I MIEJSCE GRY:

26.11.2022 r. godz.10.00 Aula domu parafialnego przy parafii św. Teresy od dzieciątka Jezus , Siedlce ul. Garwolińska 19

4. TEMPO GRY: 

 7 rund tempem 10 minut + 5 sekund na zawodnika.

5. SYSTEM ROZGRYWEK I ZAWODNICY:

W turnieju mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy, niezależnie od wieku, kategorii szachowej i przynależności klubowej. Partie będą rozgrywane systemem szwajcarskim: na dystansie 7 rund

6. ZGŁOSZENIA:

Zapisy
– przez formularz w serwisie chesarbiter, http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_6456/
– pocztą elektroniczną na adres szachyteresa@op.pl
– w dniu turnieju pod warukniem wolnych miejsc (prosimy jednak o wcześniejszą rejestrację)

7. WPISOWE:

 Wpisowe dorośli – 20 PLN, osoby do lat 18 – 15 PLN płatne gotówką w dniu turnieju.

8. NAGRODY:

Seniorzy (18+):
1. Miejsce -Puchar+medal+książka szachowa
2. Miejsce – medal+ książka szachowa
3. Miejsce – medal+ książka szachowa
 
Juniorzy:
1. Miejsce – Puchar+medal+ książka szachowa
2. Miejsce – medal+ książka szachowa
3. Miejsce – medal+ książka szachowa  

9. INNE

-Za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie
-Wszyscy zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
-Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na RODO i publikacje swojego wizerunku
-W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator. Organizator zastrzega możliwość zmian.