Legenda kategorii

Gra w szachy jest mocno powiązana z logiką, dlatego również chcemy, aby posty na naszej stronie były prezentowane wg schematów. W legendę wplecione zostały figury szachowe. Zapraszamy do zapoznania się z kategoriami.

KRÓL
kategoria osiągnięcia klubowe
Król jest tylko jeden. Król będzie informacją o naszych najwyższych „szachowych królewskich osiągnięciach”.

HETMAN
kategoria sponsorzy, darczyńcy, dofinansowania, projekty
Hetman w szachach pełni kluczową siłę naszej szachowej armii. Tak samo wsparcie finansowe i rzeczowe jest kluczowe dla naszego klubu.

hetman_elzbieta kakowska

WIEŻA
kategoria partnerzy
Wieże są strategiczną siłą naszej szachowej twierdzy. Nasi partnerzy są również strategiczni w działalności klubu.

wieza_elzbieta_kakowska

GONIEC
kategoria turnieje
Goniec jest posłańcem. Goniec będzie niósł zaproszenia na turnieje i inne wydarzenia szachowe jakie klub organizuje.

goniec_elzbieta-kakowska

SKOCZEK
kategoria ogłoszenia klubowe
Skoczek jest symbolem naszego klubu, będzie nas informował o naszych wspólnych sprawach.

skoczek_elzbieta_kakowska


PIONEK
kategoria zajęcia szachowe
na zajęcia uczęszcza wiele osób, jednak to od nich zależy, jak daleko dojdą w swojej przygodzie szachowej. Pionek ma szansę być, kim tylko chce.

pionek_elzbieta_kakowska

Wszystkie zdjęcia są autorstwa Elżbiety Kakowskiej z naszego klubu.

Zdjęcia autorstwa Elżbiety Kakowskiej