1)Trwają prace modernizacyjne nad stroną__ 2) Walne Zebranie Członków Klubu 05.02.2022 po Grand Prix 3) składka roczna 2022 r. 60 zł

1 Walne 05.02.2022
2 Składka roczna 60 zł
3 Prace nad stroną do odwołania