Zmiana konta bankowego, loga i adresu e-mail klubu!

Prosimy o aktualizację danych


Konto bankowe:
Klub Szachowy “Skoczek” Siedlce
aktualny
Alior Bank
69 2490 0005 0000 4530 8675 9423

Zamknięcie rachunku od września 2020
PKO BP
48 1020 4476 0000 8102 0413 8376

Mail:
aktualny
klubszachowy@skoczeksiedlce.pl

nieaktualny
mail skoczek.siedlce@wp.pl

Logo:
W tym roku dokonaliśmy także aktualizacji loga. Autorem loga jest Tomasz Zaciura. Logo zostało wykonane nieodpłatnie. Dziękujemy autorowi za wsparcie!