04.06.2023 niedziela Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Klubu Skoczek Siedlce

Cel Zebrania

Zgodnie ze statutem naszego stowarzyszenia najwyższą władzą w klubie jest Walne Zebranie Członków, które powinno odbywać się minimum raz do roku w terminie najpóźniej do 30 czerwca. Udział w Walnym Zebraniu mogą wziąć wszyscy członkowie naszego klubu, jak i osoby zaproszone. Zapraszamy również opiekunów naszych juniorów.

Miejsce i termin

Zebranie odbędzie się po zakończeniu Grand Prix
Walne Zebranie Członków Klubu Skoczek Siedlce zostaje ustanowione na
I termin 04.06.2023 niedziela godzina 14:45
II termin 04.06.2023 niedziela godzina 15:00
Miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 w Siedlcach ul. Sekulska 10
Zakończenie zależne od uczestników. Przewidywany czas 1-3 godziny.

Porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania przez prezesa klubu
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Sprawozdanie Zarządu Klubu za rok 2022
 5. Sprawozdanie finansowe Komisji Rewizyjnej za rok 2022
 6. Podsumowanie roku 2022 i otwarta dyskusja
 7. Podsumowujące sprawozdanie zarządu klubu z okresu kadencji
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie Przyjęcie sprawozdań
 9. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Klubu.
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu oraz Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybór Członków Zarządu Klubu
 12. Wybór Komisji Rewizyjnej Klubu.
 13. Wolne wnioski
 14. Dyskusja
 15. Zamknięcie obrad.

Wybory

Obecny zarząd klubu nie ponawia kandydatury na kolejną kadencję. Osoby chcące zająć się pracą społeczną na rzecz szachów zapraszamy do kandydowania (minimum osoby pełnoletnie). W sprawie szczegółów i zasad funkcjonowania klubu, zarządu itp. prosimy o kontakt

Wszyscy członkowie klubu mogą zabrać głos na zebraniu. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wyłącznie osoby pełnoletnie.