PODSUMOWANIE projektu „Szachowe Mistrzostwa Oświaty” październik-grudzień 2021

Założenia projektu

Etap 1 – zainteresowane placówki oświaty wspólnie z klubem organizują wewnątrzszkolne turnieje szachowe. Trójka najlepszych chłopców i dziewcząt reprezentuje szkołę w finale międzyszkolnym.
Etap 2 – Finał międzyszkolny. Reprezentacje szkół zjawiają się w wyznaczonym miejscu i terminie. Wyłaniamy mistrzów indywidualnych, najlepsze szkoły i reprezentację regionu, którą klub przygotuje do Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostw Mazowsza w 2022 roku.

Geneza projektu

Projekt nie był zasadniczo planowany. Sama idea projektu pojawiła się niespodziewanie w okolicach końca czerwca w trakcie rozmów z szkołami o współpracy z naszym klubem szachowym. Szkoły były zainteresowane turniejami na terenie ich placówek. Z początkiem roku szkolnego pomysł przeszedł do realizacji. Reprezentacji naszego klubu zagościli u przedstawicieli władz lokalnych. Pomysł został ciepło przyjęty. Sytuacja tak się ułożyła, że najpierw otrzymaliśmy zgodę na patronat honorowy Wójta Gminy Siedlce Pana Henryka Brodowskiego, następnie starosty powiatu Siedleckiego Pana Karola Tchórzewskiego i na końcu prezydenta miasta Siedlce Pana Andrzeja Sitnika. Dodatkowo otrzymaliśmy finansowanie na zakup nagród dla szkół i uczestników. Budżet projektu wyniósł 4 600 zł. Najbardziej jednak cieszy fakt wspólnego poparcia inicjatywy przez różne organy administracji publicznej. Następnie na podstawie stron szkół i krajowego rejestru szkół i placówek oświaty zaprosiliśmy drogą mailową, telefoniczną i częściowo osobistymi wizytami w samych placówkach wszystkie szkoły publiczne jak i prywatne, wstępnie szkoły podstawowej. Z czasem zainteresowane były również szkoły ponadpodstawowe. Zaproszenie otrzymało ponad 80 placówek. Wstępny plan zaproszenia i startu z zgłoszonymi szkołami minął się z celem, ponieważ wyznaczony termin zgłoszeń był za krótki dla szkół. Projekt przeszedł w tryb naboru ciągłego z finałem w grudniu kończącym projekt. W ostatnim tygodniu przed rozgrywkami międzyszkolnymi w ramach „Ostatniej Szansy” szkoły mogły zgłaszać się bez organizacji turnieju wewnątrzszkolnego i jako rezerwowe szkoły w kontynuacji projektu. Ważne jest, że praktycznie wszystkie zaproszone media zgodziły się objąć swoimi patronatami wydarzenie. Planowane było poprosić o patronat Kuratorium Oświatowego. Niestety z informacji szczegółowych na stronie podmiotu wynikało, że inicjatywy w trakcie trwania nie mogą być zgłaszane. Jest to I edycja projektu i wiele założeń trzeba było obrać na podstawie przypuszczeń i rachunku prawdopodobieństwa. Jednak sumarycznie całość przeszła najśmielsze oczekiwania i powstało bardzo duże wydarzenie regionalne. Jakie są zatem rezultaty?

Patroni, darczyńcy, partnerzy

Patroni honorowi:

Prezydent Miasta Siedlce Pan Andrzej Sitnik
Wójt Gminy Siedlce Pan Henryk Brodowski
Starosta Powiatu Siedleckiego Pan Karol Tchórzewski

Darczyńcy (finał międzyszkolny):
„Echo Katolickie”

Patroni medialni:
„Echo Katolickie”
„Katolickie Radio Podlasie”
„Podlasie24”
„Radio RDC”
„Tygodnik Siedlecki”
„TV Wschód”
„Życie Siedleckie”

Partnerzy:
„Delta Sport” sp z o.o.
„Usługi Introligatorsko-Poligraficzne s.c.”

Statystyki Projektu

Zaproszonych placówek oświaty – około 80
Zgłoszonych szkół do projektu – 19
Łączna liczba uczestników turniejów wewnątrzszkolnych – razem 314 osób w tym 266 chłopców i 66 dziewcząt
Uczestników finału międzyszkolnego – 91 osób w tym 66 szkoły podstawowe i 25 szkoły ponadpodstawowe.
Liczba osób jaką klub zajmie się szczególną opieką i przygotowaniem do Mistrzostw Mazowsza 2022 – 36 osób w tym 20 chłopców i 16 dziewcząt

Zwycięscy turniejów wewnątrzszkolnych

Szczegółowe wyniki turniejów wewnątrzszkolnych (XI. Grafik Turniejów kolumna tabeli „Link do turnieju”)

https://skoczeksiedlce.pl/szachowe-mistrzostwa-oswiaty/

WAŻNE!
W systemie szwajcarskim (każdy uczestnik gra tyle samo partii, z każdą następną rundą gramy z osobą o co raz bliższym nam poziomie gry) o miejscach decydują:
1 Suma punktów – kolumna „Pkt.” (wygrana 1 punkt, remis 0,5 punktu, przegrana 0)
2 Suma punktów uzyskanych przez przeciwników – kolumny „Mbch.” i następnie „Bch”.
3 Liczba zwycięstw (kolumna „Wins”) – wygrane partie są wyżej cenione od przegranych
4 Progres (kolumna „Prog.”) – „postępy” między rundami

Zwycięscy finału międzyszkolnego w klasyfikacjach indywidualnych

Wprowadzenia nauczania zdalnego od dnia 20.12.2021 zmusiło nas do zmiany terminu finału konkursu. W związku sytuacją przyspieszyliśmy 4 turnieje wewnątrzszkolne. Szkoły ponadpodstawowe zagrały 7 rund (każdy 7 partii). Szkoły podstawowe 6 rund, mimo planowanych 7. Zmiana została ogłoszona na przełomie 3/4 rundy. Na zmianę wpłynęły czynniki m.in. potwierdzanie zawodników przez opiekunów, brak informacji o nieobecności niektórych szkół, problemy techniczne, bardzo duża liczba uczestników wśród szkół podstawowych i czas od skojarzenia par do rozpoczęcia rund zużyły całą pulę czasu rezerwowego (około 40 minut). Niestety nie wszystko przewidzieliśmy, ale kierowaliśmy dobrem dzieci i opiekunów. Za zaistniałe trudności przepraszamy. Liczymy na wyrozumiałość. Postaramy się, aby kolejne edycje konkursu przebiegały sprawniej. Z szachowymi pozdrowieniami.

Reprezentacja regionu na rozgrywkach Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostw Mazowsza 2022 roku

Zgodnie z założeniami projektu klub zajmie się szczególną opieką 40 najlepszych osób. Osoby z poniższej listy będą w miarę możliwości przedszkolne, przygotowane do zawodów i zostanie dla nich zorganizowany transport logistyczny i opiekunowie na czas zawodów.

WAŻNE!
W systemie szwajcarskim (każdy uczestnik gra tyle samo partii, z każdą następną rundą gramy z osobą o co raz bliższym nam poziomie gry) o miejscach decydują:
1 Suma punktów – kolumna „Pkt.” (wygrana 1 punkt, remis 0,5 punktu, przegrana 0)
2 Suma punktów uzyskanych przez przeciwników – kolumny „Mbch.” i następnie „Bch”.
3 Liczba zwycięstw (kolumna „Wins”) – wygrane partie są wyżej cenione od przegranych
4 Progres (kolumna „Prog.”) – „postępy” między rundami

Zwycięskie placówki oświatowe w swoich klasyfikacjach

Zasady przydzielania punktów w klasyfikacji drużynowej

 • W finale brały udział najsilniejsze osoby z turniejów wewnątrzszkolnych.
 • Szkołę mogło reprezentować maksymalnie 6 osób.
 • Do wyniku szkoły wliczał się wynik indywidualny 3 najlepszych chłopców i dziewcząt z danej szkoły.
 • W przypadku nieobecności ucznia / uczennicy szkoła miało prawo wystawić kolejne osoby zgodnie z wynikami wewnątrzszkolnymi.
 • W przypadku braku wystarczającej liczby chłopców / dziewcząt szkoła mogła wystawić osoby innej płci np. 5 chłopców i 1 dziewczynka.

Szczegółowe wyniki finału międzyszkolnego

Szkoły Podstawowe

Szkoły Ponadpodstawowe

Podziękowania

Lista podziękowania jest bardzo długa. Bardzo dużo osób było zaangażowanych w nasz wspólny projekt.

 • Dziękujemy Panu Andrzejowi Sitnikowi, Panu Henrykowi Brodowskiemu i Panu Karolowi Tchórzewskiemu za poparcie inicjatywy rozwój intelektualnego dzieci. Bez panów nie byłoby projektu.
 • Dziękujemy „Echo Katolickie” , „Katolickie Radio Podlasie” , „Podlasie24” , „Radio RDC” , „Tygodnik Siedlecki” , „TV Wschód” , „Życie Siedleckie” za wsparcie medialne projektu. Państwa logotypy na dyplomach dodawały prestiżu całemu wydarzeniu.
 • Szczególnie dziękujemy „Echo Katolickie” nawet nie prosiliśmy o pomoc, a dobrowolnie przekazują Państwo nam regularne darowizny. Nasz klub działa społecznie i często charytatywnie. Prawdziwych darczyńców cenimy dużo wyżej niż sponsorów. Dzięki Państwa redakcji na turniejach uczestnicy dostają nie tylko dyplom, medal lub puchar, a i również pamiątkową książkę.
 • Dziękujemy za otwartość i chęć współpracy szachowej placówkom oświaty, które zgłosiły się do projektu.
 • Dziękujemy I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach, a w szczególności Panu Dyrektorowi Panu Andrzejowi Kopcowi za obecność na zawodach, wsparcie, pomoc i udostępnienie sali gimnastycznej i miejsca na poczęstunek dla uczestników i opiekunów. Dziękujemy za fizyczną obecność na finale zastępcy Prezydenta Miasta Siedlce Pana Roberta Szczepanika, Wójta Gminy Siedlce Pana Henryka Brodowskiego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Siedleckiego Pana Sławomira Piotrowskiego, dyrektora I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach Pana Andrzeja Kopca,
 • Dziękujemy sędziemu głównemu finału Panu Kobryniowi Wiesławowi za obecność mimo obowiązków zawodowych, sędziemu asystentowi Panu Maksymilianowi Demaniukowi ucznia I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach, Panu Antoniemu Szczygłowi z zaprzyjaźnionego klubu „Hetman Krynka” za organizację i sędziowanie turniejów wewnątrzszkolnych w swoich szkołach.
 • Dziękujemy opiekunom za opiekę nad swoimi szkolnymi wychowankami.
 • Dziękujemy wszystkim osobom, które pomagały przy ustawianiu ławek, krzesełek, szachów, pilnowaniu porządku, wsparcie na sali gry itp.
 • Dziękujemy tym, którzy wykonali najcięższą i bardzo nie docenianą pracę: naukę dzieci gry w szachy. Wkład tych osób był początkiem, szachowej przygody z szachami.
 • Na końcu ślemy największe podziękowania dla dzieci i młodzieży uczestników turniejów wewnątrzszkolnych i finału. To wszystko było właśnie dla Was i dzięki Wam. W szczególności dziękujemy naszym klubowiczom, że patrząc po wynikach szkolnych i finałowych dajecie zarządowi klubu powody do dumy, a nie wstydu :).

Podsumowanie Projektu

Początki projektu nie zapowiadały niczego nadzwyczajnego. Jednak z czasem zaczęło się to zmieniać. Z każdym miesiącem projekt rozrastał się i nabierał rumieńców. Statystyki ilości uczestników, ilości szkół, poparcie władz administracji i medialne mówią same za siebie. Oczywiście nie obyło się bez drobnych niedociągnięć związanych z pierwszą edycją projektu, początki są najtrudniejsze. Najbardziej jednak cieszy, że z rozmów z opiekunami, dyrekcjami szkół wynika, że dzieci i młodzież były zadowolone. To jest najważniejsze i z tego „Skoczek” najbardziej się cieszy.

Projekt „Przegotowanie Mistrzów Oświaty” – szachowy rozwój regionu

Zainteresowanie szachami w szkołach przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Obecnie jest bardzo duże zainteresowanie i zapotrzebowanie na szachy. Zamierzamy rozpocząć nowy projekt „Przygotowanie Mistrzów Oświaty” jako kontynuacja projektu „Szachowe Mistrzostwa Oświaty”. Termin rozpoczęcia po feriach zimowych. Szkoły biorące udział w obecnym projekcie mają pierwszeństwo nad innymi szkołami. Szczegóły wkrótce.

Fotogaleria

Zdjęcia na rzecz klubu autorstwa Pani Iwony Pietruczuk-Skolimowskiej. Wyrażamy zgodę na korzystanie ze zdjęć dla osób wiązanych z projektem.