Logo Szachowe Mistrzostwa Oświaty

Szachowe Mistrzostwa Oświaty

WAŻNE Zgłoszone Szkoły i grafik turniejów na końcu tego komunikatu

AKTUALIZACJE (OSTATNIA 19.10.2021)

 • Zgłoszenia szkół / patronów / sponsorów / innych zainteresowanych do projektu w trybie ciągłym. Finał międzyszkolny kończy projekt.
 • W przypadku bardzo małej liczby uczniów grających w szachy, możliwość awansu do finału bez organizacji turnieju wewnątrzszkolnego. Wymagana zgoda organizatora.

Wprowadzenie

Zainteresowane placówki oświaty wspólnie z klubem organizują wewnątrzszkolne turnieje szachowe dla wszystkich uczniów. Najlepsi uzyskują prawo gry w finale międzyszkolnym. Zwycięscy finału zostaną objęci szczególną opieką klubu w celu rozwoju swego potencjału i talentu szachowego. Miasto, gmina, powiat, szkoły, klub, zawodnicy świętują w przyszłości osiągniecia sportowej naszej młodzieży w województwie i kraju.

I.                   Cel

Wyłonienie szachowej reprezentacji juniorów naszego regionu do rozgrywek indywidualnych i drużynowych na poziomie wojewódzkim i/lub krajowym.

II.                Organizatorzy

 • Klub Szachowy „Skoczek” Siedlce
 • Partnerskie placówki oświaty na terenie, miasta Siedlce, Gminy Siedlce i powiatu Siedleckiego

III.              Patroni, partnerzy sponsorzy

Patroni honorowi:

Prezydent Miasta Siedlce Pan Andrzej Sitnik
Wójt Gminy Siedlce Pan Henryk Brodowski
Starosta Powiatu Siedleckiego Pan Karol Tchórzewski

Patroni medialni:
“Echo Katolickie”
“Katolickie Radio Podlasie”
“Podlasie24”
“Radio RDC”
“Tygodnik Siedlecki”
“TV Wschód”
“Życie Siedleckie”

Partnerzy:
“Delta Sport” sp z o.o.
“Usługi Introligatorsko-Poligraficzne s.c.”

IV.             Harmonogram

04.10.2021 do 31.12.2021 turnieje wewnątrzszkolne
??.12.2021 wielki finał międzyszkolny

UWAGA! w przypadku lockdownu przesunięcie rozgrywek i w miarę możliwości zakończenie do końca roku szkolnego.

V.               Termin i miejsce

Turnieje wewnątrzszkolne
Szkoły zgłaszające się do mistrzostw mogą wybrać jeden z terminów poniedziałkowych w okresie od 04.10.2021 do 31.12.2021 w jednym wariancie:
wariant 1: poniedziałek od 12:30 do 15:00
wariant 2: poniedziałek od 08:30 do 11:00
około godzinę przed zawodami potrzebne udostępnienie sali gimnastycznej lub sali lekcyjnej z stołami i krzesełkami z obu stron, jak i pomoc z ustawieniem szachownic i zegarów szachowych.

Wielki finał międzyszkolny
Termin i miejsce w zależności od możliwości i liczby zgłoszonych szkół.
Szkoła ma prawo wystawić minimum 4 osoby, maksymalnie 6 osób w tym minimum dwóch chłopców i dwie dziewczyny.

VI.            System rozgrywek

Każdy turniej będzie sędziowany przez sędziego delegowanego przez klub.
System rozgrywek: szwajcarski, kojarzenie komputerowe programem sędziowskim.
Każdy uczeń rozegra 5 partii szachowych. Tempo 15 minut na zawodnika. (Partia do 30 minut)

VII.          Nagrody

Aktualna pula przyznanych funduszy na nagrody: 4 600 zł

Pula nagród od Miasta Siedlce do podziału na każdą szkołę z terenu miasta
Pula nagród od Gminy Siedlce do podziału na każdą szkołę z terenu gminy
Pula nagród od Starostwa Powiatu Siedleckiego do podziału na każdą szkołę z powiatu siedleckiego
W zależności od decyzji organów administracji publicznej i pozyskania dodatkowych funduszy nagrody mogą ulec zmianie

Planowe nagrody dla uczniów na każdym turnieju:
miejsca I-III chłopcy
medale i nagrody rzeczowe
miejsca I-III dziewczęta
medale i nagrody rzeczowe
każdy uczeń pamiątkowy dyplom

Szkoły mogą ufundować dodatkowe nagrody

Planowe nagrody dla uczniów na turnieju finałowym:
miejsca I-III chłopcy
puchary i nagrody rzeczowe
miejsca I-III dziewczęta
puchary i nagrody rzeczowe
każdy uczeń pamiątkowy dyplom

Planowe nagrody dla szkół:
Pamiątkowe podziękowania lub statuetka w zależności od funduszy

VIII.        Zgłoszenia Szkół

Nabór ciągły. Finał kończy projekt.
1 wypełnić zgłoszeniowy formularz:
Formularz zgłoszeniowy dla placówek oświaty
2 wysłać skan podpisanego przez osoby uprawnione porozumienia o wzajemnej współpracy z klubem (o ile nie został wcześniej wypełniony).

IX.             Inne

Prosimy na czas rozgrywek usprawiedliwić nieobecność uczniów na zajęciach.
Klub zapewnia sprzęt szachowy i sędziego, szkoły ławki i krzesełka.
Klub i szkoły wzajemnie promują inicjatywę wewnętrznie i zewnętrznie .
Autor projektu loga nasz klubowicz Dariusz Baj

Koordynator projektu prezes klubu Tomasz Sikorski, tel. 733 747 086

X.            Szkoły biorące udział w projekcie

Szkoły zgłoszone z ustalonymi terminami

 • Szkoła Podstawowa im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Zespół Oświatowy w Golicach
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach
 • Szkoła Podstawowa im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Pruszynie
 • Szkoła Podstawowa Nr 11 Im. Jana Pawła II
 • Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki w Siedlcach
 • Zespół Oświatowy w Stoku Lackim
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa
 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach
 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach

Szkoły zainteresowane oczekujące na ostateczną formalną decyzję dyrekcji

 • Szkoła Podstawowa nr 8  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach im. Kornela Makuszyńskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza

XI.            Grafik Turniejów

UWAGA! Grafik w każdej chwili może ulec zmianie

Komunikat o turnieju wewnątrzszkolnym (do pobrania i ogłoszenia w szkole / na stronie szkoły / w mediach społecznościowych szkoły / innych / itp.)

DataSzkołaLink do turnieju
szkoła zorganizuje turniej samodzielnie przed finałem* Szkoła Podstawowa Nr 11 Im. Jana Pawła II
szkoła zorganizuje turniej samodzielnie przed finałem* Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki w Siedlcach
18.10.2021 poniedziałek 08:30 – 11:00 Zespół Oświatowy w Stoku Lackim http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_3697/
18.10.2021 poniedziałek 12:30 – 15:00
25.10.2021 poniedziałek 08:30 – 11:00 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie
25.10.2021 poniedziałek 12:30 – 15:00 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach
08.11.2021 poniedziałek 08:30 – 11:00 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
08.11.2021 poniedziałek 12:30 – 15:00 Szkoła Podstawowa im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach
15.11.2021 poniedziałek 08:30 – 11:00
15.11.2021 poniedziałek 12:30 – 15:00 Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach
22.11.2021 poniedziałek 08:30 – 11:00 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa
22.11.2021 poniedziałek 12:30 – 15:00 Zespół Oświatowy w Golicach
29.11.2021 poniedziałek 08:30 – 11:00 Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach
29.11.2021 poniedziałek 12:30 – 15:00
06.12.2021 poniedziałek 08:30 – 11:00
06.12.2021 poniedziałek 12:30 – 15:00
bardzo mało uczniów szkoły gra w szachy awans do finału bez konieczności organizacji turnieju wewnątrzszkolnego* Szkoła Podstawowa im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Pruszynie

* szkoła posiada w swoich szeregach uprawnionego sędziego szachowego i sprzęt szachowy i/lub organizator zaakceptował organizację turnieju we własnym zakresie

XII.            Fotogaleria

18.10.2021 poniedziałek od 08:30 do 11:00 Zespół Oświatowy w Stoku Lackim