Szachowe Mistrzostwa Oświaty

Logo Szachowe Mistrzostwa Oświaty

PROJEKT ZAKOŃCZONY Podsumowanie pod linkiem

Podsumowanie projektu

WAŻNE Zgłoszone Szkoły i grafik turniejów na końcu tego komunikatu

AKTUALIZACJE (OSTATNIA 21.12.2021)

Zgłoszenia Szkół „OSTATNIEJ SZANSY” z dnia 13.12.2021

Szkoły, które podejmą decyzję o zgłoszeniu szkoły w dniach 13-16.12.2021, mogą wystawić swoją finałową reprezentację do 6 osób bez konieczności organizacji turnieju wewnątrzszkolnego.

WAŻNE szkoły z zgłoszeń „ostatniej szansy” otrzymają nagrody jakie pozostały niewykorzystane w projekcie. Nie ma gwarancji otrzymania pełnego zestawu nagród jak i statuetek dla szkół za udział. Dodatkowo w planowanej kontynuacji projektu w 2022 roku dane szkoły będą uwzględniane jako rezerwowe. Szkoły w finale mogą w pełni walczyć o nagrody w klasyfikacjach drużynowych i indywidualnych.

Międzyszkolny FINAŁ

Zmiana terminu z 21.12.2021 wtorek na 17.12.2021 piątek – nowe rządowe wytyczne epidemiologiczne

Szczegóły pod harmonogramem przed fotogalerią

Grudzień 2021

Projekt zbliża się do końca. Wyczerpały się terminy poniedziałkowe. W przypadku nowych zgłoszeń szkół lub potrzeb turnieje odbędą się w inne dni ustalone pomiędzy szkołą, a klubem.

Listopad 2021

 • Z powodu zagrożenia epidemiologicznego w niektórych szkołach obowiązuje rozdzielenie uczniów z klas I-III od klas IV-VIII. W celu realizacji założenia projektu, by dać każdemu szansę posmakowania szachowej przygody podjęto decyzję o organizowaniu dwóch równoległych w różnych salach turniejów. Miejsca I-II zajmują uczniowie i uczennice starsi. Miejsce III jest dla najlepszych z klas młodszych.
 • Jak zostaną jakieś nagrody zostaną one wręczone osobom zajmującym kolejne miejsca
 • Z powodu wzrostu ilość osób zarażonych wirusem COVID zostaje zwiększony rygor posiadania maseczek i dezynfekcji rąk płynami antybakteryjnymi.
 • Ustalono termin finału międzyszkolnego na dzień 17.12.2021 piątek od 10:00 do 15:00. Szczegóły finału zostaną wkrótce opublikowane na forum publicznym. Jak i zostanie rozesłana stosowna informacja do placówek oświaty.

Październik 2021

 • Zgłoszenia szkół / patronów / sponsorów / innych zainteresowanych do projektu w trybie ciągłym. Finał międzyszkolny kończy projekt.
 • W przypadku bardzo małej liczby uczniów grających w szachy, możliwość awansu do finału bez organizacji turnieju wewnątrzszkolnego. Wymagana zgoda organizatora.

Wprowadzenie

Zainteresowane placówki oświaty wspólnie z klubem organizują wewnątrzszkolne turnieje szachowe dla wszystkich uczniów. Najlepsi uzyskują prawo gry w finale międzyszkolnym. Zwycięscy finału zostaną objęci szczególną opieką klubu w celu rozwoju swego potencjału i talentu szachowego. Miasto, gmina, powiat, szkoły, klub, zawodnicy świętują w przyszłości osiągniecia sportowej naszej młodzieży w województwie i kraju.

I.                   Cel

Wyłonienie szachowej reprezentacji juniorów naszego regionu do rozgrywek indywidualnych i drużynowych na poziomie wojewódzkim i/lub krajowym.

II.                Organizatorzy

 • Klub Szachowy „Skoczek” Siedlce
 • Partnerskie placówki oświaty na terenie, miasta Siedlce, Gminy Siedlce i powiatu Siedleckiego

III.              Patroni, partnerzy sponsorzy

Patroni honorowi:

Prezydent Miasta Siedlce Pan Andrzej Sitnik
Wójt Gminy Siedlce Pan Henryk Brodowski
Starosta Powiatu Siedleckiego Pan Karol Tchórzewski

Patroni medialni:
„Echo Katolickie”
„Katolickie Radio Podlasie”
„Podlasie24”
„Radio RDC”
„Tygodnik Siedlecki”
„TV Wschód”
„Życie Siedleckie”

Partnerzy:
„Delta Sport” sp z o.o.
„Usługi Introligatorsko-Poligraficzne s.c.”

IV.             Harmonogram

04.10.2021 do 31.12.2021 turnieje wewnątrzszkolne
17.12.2021 (przeniesiony z 21.12.2021) finał międzyszkolny

UWAGA! w przypadku lockdownu przesunięcie rozgrywek i w miarę możliwości zakończenie do końca roku szkolnego.

V.               Termin i miejsce

Turnieje wewnątrzszkolne
Szkoły zgłaszające się do mistrzostw mogą wybrać jeden z terminów poniedziałkowych w okresie od 04.10.2021 do 31.12.2021 w jednym wariancie:
wariant 1: poniedziałek od 12:30 do 15:00
wariant 2: poniedziałek od 08:30 do 11:00
około godzinę przed zawodami potrzebne udostępnienie sali gimnastycznej lub sali lekcyjnej z stołami i krzesełkami z obu stron, jak i pomoc z ustawieniem szachownic i zegarów szachowych.

Finał międzyszkolny
Termin i miejsce w zależności od możliwości i liczby zgłoszonych szkół.

VI.            System rozgrywek

Każdy turniej będzie sędziowany przez sędziego delegowanego przez klub.
System rozgrywek: szwajcarski, kojarzenie komputerowe programem sędziowskim.
Każdy uczeń rozegra 5 partii szachowych. Tempo 15 minut na zawodnika. (Partia do 30 minut)

VII.          Nagrody

Aktualna pula przyznanych funduszy na nagrody: 4 600 zł

Pula nagród od Miasta Siedlce do podziału na każdą szkołę z terenu miasta
Pula nagród od Gminy Siedlce do podziału na każdą szkołę z terenu gminy
Pula nagród od Starostwa Powiatu Siedleckiego do podziału na każdą szkołę z powiatu siedleckiego
W zależności od decyzji organów administracji publicznej i pozyskania dodatkowych funduszy nagrody mogą ulec zmianie

Planowe nagrody dla uczniów na każdym turnieju:
miejsca I-III chłopcy
medale i nagrody rzeczowe
miejsca I-III dziewczęta
medale i nagrody rzeczowe
każdy uczeń pamiątkowy dyplom

Szkoły mogą ufundować dodatkowe nagrody

Planowe nagrody dla uczniów na turnieju finałowym:
miejsca I-III chłopcy
puchary i nagrody rzeczowe
miejsca I-III dziewczęta
puchary i nagrody rzeczowe
każdy uczeń pamiątkowy dyplom

Planowe nagrody dla szkół:
Pamiątkowe podziękowania lub statuetka w zależności od funduszy

VIII.        Zgłoszenia Szkół

Nabór ciągły. Finał kończy projekt.
1 wypełnić zgłoszeniowy formularz:
Formularz zgłoszeniowy dla placówek oświaty
2 wysłać skan podpisanego przez osoby uprawnione porozumienia o wzajemnej współpracy z klubem (o ile nie został wcześniej wypełniony).

IX.             Inne

Prosimy na czas rozgrywek usprawiedliwić nieobecność uczniów na zajęciach.
Klub zapewnia sprzęt szachowy i sędziego, szkoły ławki i krzesełka.
Klub i szkoły wzajemnie promują inicjatywę wewnętrznie i zewnętrznie .
Autor projektu loga nasz klubowicz Dariusz Baj

Koordynator projektu prezes klubu Tomasz Sikorski, tel. 733 747 086

X.            Szkoły biorące udział w projekcie

Szkoły zgłoszone z ustalonymi terminami

 1. Szkoła Podstawowa im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
 3. Zespół Oświatowy w Golicach
 4. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach
 5. Szkoła Podstawowa im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Pruszynie
 6. Szkoła Podstawowa Nr 11 Im. Jana Pawła II
 7. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki w Siedlcach
 8. Zespół Oświatowy w Stoku Lackim
 9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie
 10. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach
 11. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach
 12. Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach
 13. Bursa Św. Stanisława Kostki Dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych
 14. II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
 15. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach
 16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach

XI.            Grafik Turniejów

UWAGA! Grafik w każdej chwili może ulec zmianie

Komunikat o turnieju wewnątrzszkolnym (do pobrania i ogłoszenia w szkole / na stronie szkoły / w mediach społecznościowych szkoły / innych / itp.)

DataSzkołaLink do turnieju
szkoła zorganizuje turniej samodzielnie przed finałem*

Termin 26.11.2021
Szkoła Podstawowa Nr 11 Im. Jana Pawła II http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4435/
szkoła zorganizuje turniej samodzielnie przed finałem*

Termin 02.12.2021
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki w Siedlcach http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4622/
18.10.2021 poniedziałek 08:30 – 11:00 Zespół Oświatowy w Stoku Lackim http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_3697/
25.10.2021 poniedziałek 08:30 – 11:00 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie (kwarantanna turniej przeniesiony na 15.11.2021)turniej przeniesiony na 15.11.2021
25.10.2021 poniedziałek 12:30 – 15:00 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_3829/
08.11.2021 poniedziałek 08:30 – 11:00 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej turniej przeniesiony na 13.12.2021
08.11.2021 poniedziałek 12:30 – 15:00 Szkoła Podstawowa im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4164/
15.11.2021 poniedziałek 08:30 – 11:00 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4313/
15.11.2021 poniedziałek 12:30 – 15:00 Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach Aktualizacja listopad 2021
klasy I-III
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4312/
klasy IV-VIII
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4314/
22.11.2021 poniedziałek 08:30 – 11:00 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa turniej przeniesiony na 06.12.2021
22.11.2021 poniedziałek 12:30 – 15:00 Zespół Oświatowy w Golicach turniej przeniesiony na 13.12.2021
29.11.2021 poniedziałek 08:30 – 11:00 Bursa Św. Stanisława Kostki Dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4640/
29.11.2021 poniedziałek 12:30 – 15:00 Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4644/
06.12.2021 poniedziałek 08:30 – 11:00 II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4795/
06.12.2021 poniedziałek 12:30 – 15:00 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4815/
13.12.2021 poniedziałek 08:30 – 11:00 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4985/
13.12.2021 poniedziałek 12:30 – 15:00 Zespół Oświatowy w Golicach http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4986/
15.12.2021 środa 10:30 – 13:00Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4987/
20.12.2021 poniedziałek 12:30 – 15:00 (nauczanie zdalne)brakbrak
20.12.2021 poniedziałek 12:30 – 15:00 (nauczanie zdalne) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach turniej przeniesiony na 16.12.2021 czwartek od 10:30 do 13:00
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4984/
bardzo mało uczniów szkoły gra w szachy awans do finału bez konieczności organizacji turnieju wewnątrzszkolnego* Szkoła Podstawowa im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Pruszynie
Zgłoszenie w formie „Ostatniej Szansy” bez rozgrywek wewnątrzszkolnychSzkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza
Zgłoszenie w formie „Ostatniej Szansy” bez rozgrywek wewnątrzszkolnych Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale
Zgłoszenie w formie „Ostatniej Szansy” bez rozgrywek wewnątrzszkolnych Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach
im. Kornela Makuszyńskiego
Data Szkoła Link do turnieju
17.12.2021 FINAŁ od 10:00 do 15:00 I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach Turniej szkół podstawowych
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4930/
Turniej szkół ponadpodstawowych
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4931/

* szkoła posiada w swoich szeregach uprawnionego sędziego szachowego i sprzęt szachowy i/lub organizator zaakceptował organizację turnieju we własnym zakresie

Finał Międzyszkolny ZASADY

Termin i miejsce

UWAGA! Z powodu nowych wytycznych rządowych w sprawie Covid finał przeniesiony z 21.12.2021 wtorek na 17.12.2021 piątek od 10:00 do 15:00.

Finał międzyszkolny odbędzie się w dniu 17.12.2021 piątek od 10:00 do 15:00 w I LO im. Bolesława Prusa, Siedlce ul. Floriańska 10.

Tempo gry i system rozgrywek

Wszyscy uczniowie zagrają 7 partii tempem 15 minut na zawodnika, system rozgrywek szwajcarski, kojarzenie komputerowe.

Uczestnicy finału

W finale mają prawo gry od jednej do maksymalnie sześciu osób zajmujących najwyższe miejsca w turniejach wewnątrzszkolnych. Jednak w klasyfikacjach drużynowych liczy się wynik trzech najlepszych chłopców i trzech najlepszych dziewcząt z danej szkoły.

Nagrody

 • Dla 10 najlepszych chłopców i 10 najlepszych dziewcząt klub utworzy specjalną grupę zajęć szachowych przygotowującą do rozgrywek Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostw Mazowsza w szachy planowanych na kwiecień 2022 roku w Warszawie.
 • Każdy uczeń otrzymuje pamiątkowy dyplom, każda szkoła biorąca udział w projekcie otrzymuje pamiątkową szachową statuetkę.
 • Klasyfikacja drużynowa szkoły podstawowe z miasta Siedlce
 • Klasyfikacja drużynowa szkoły podstawowe z gminy Siedlce
 • Klasyfikacja drużynowa szkoły podstawowe z powiatu Siedleckiego
 • Klasyfikacja drużynowa szkoły ponadpodstawowe
 • klasyfikacja indywidualna chłopcy szkoły podstawowe z miasta Siedlce
 • klasyfikacja indywidualna dziewczęta szkoły podstawowe z miasta Siedlce
 • klasyfikacja indywidualna chłopcy szkoły podstawowe z gminy Siedlce
 • klasyfikacja indywidualna dziewczęta szkoły podstawowe z gminy Siedlce
 • klasyfikacja indywidualna chłopcy szkoły podstawowe z powiatu Siedleckiego
 • klasyfikacja indywidualna dziewczęta szkoły podstawowe z powiatu Siedleckiego
 • klasyfikacja indywidualna chłopcy szkoły ponadpodstawowe
 • klasyfikacja indywidualna dziewczęta szkoły ponadpodstawowe

Zaproszenia i występy

Na wydarzenie zostaną zaproszeni patroni honorowi projektu, partnerzy medialni projektu, sponsorzy projektu i inni ważni dla organizacji całej inicjatywy.

W trakcie imprezy współpracująca z klubem Szkoła Tańca „Caro Dance” (poziom mistrzostw świata w tańcu performance) przygotuje specjalny pokaz taneczny.

Inne zasady

 • Na turnieju obowiązują aktualne wytyczne odnośnie bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem epidemiologicznym.
 • Uczniowie zwolnieni z zajęć na czas rozgrywek.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Uczniowie szkoły przebywają w trakcie turnieju pod opieką delegowanego przez szkołę opiekuna. Szkoły we własnym zakresie ustalają formę i sposób zorganizowania uczniów na turnieju.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na RODO i publikację wyników, swoich wizerunków na stronie klubu, facebooku klubu i rozesłanie do mediów partnerskich i do szkół do której uczniowie przynależą.

XII.            Fotogaleria

18.10.2021 poniedziałek od 08:30 do 11:00 Zespół Oświatowy w Stoku Lackim (gmina Siedlce)
25.10.2021 poniedziałek od 12:30 do 15:00 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach (miasto Siedlce)
08.11.2021 poniedziałek 12:30 – 15:00 Szkoła Podstawowa im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach (gmina Siedlce)
15.11.2021 poniedziałek 08:30 – 11:00 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie (powiat Siedlecki)
15.11.2021 poniedziałek 12:30 – 15:00 Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach (miasto Siedlce)
29.11.2021 poniedziałek 08:30 – 11:00 Bursa im. Stanisława Kostki w Siedlcach (miasto Siedlce)
29.11.2021 poniedziałek 12:30 – 15:00 Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach (miasto Siedlce)

06.12.2021 poniedziałek 12:30 – 15:00 II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi (miasto Siedlce)

06.12.2021 poniedziałek 08:30 – 11:00 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa (miasto Siedlce)

13.12.2021 poniedziałek 08:30 – 11:00 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej

13.12.2021 poniedziałek 12:30 – 15:00 Zespół Oświatowy w Golicach

15.12.2021 środa 10:30 – 13:00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach
(miasto Siedlce)

16.12.2021 czwartek 10:30 – 13:00 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (miasto Siedlce)