PODSUMOWANIE „SZACHOWE MISTRZOSTWA OŚWIATY II”

Streszczenie

Inicjatywa projektu pojawiła się w 2021 roku. Głównym założeniem było dać szansę dzieciom i młodzieży, by poznać wyjątkowy świat szachowy. Zostały rozesłane elektroniczne zaproszenia do placówek oświatowych wpisanych w krajowy rejestr. Zainteresowane szkoły zgłaszały się do projektu. Następnie ustalano termin turnieju szkolnego. Szkoła wyznaczała opiekuna projektowego, informowała swoich uczniów o turnieju i udostępniała salę na trzy godziny zegarowe. Uczniowie na czas zawodów, byli zwolnieni z zajęć lekcyjnych. Osoba z uprawnieniami sędziowskim wyznaczona przez klub „Skoczek” przyjeżdżała z sprzętem szachowym, programem sędziowskim i drukarką. Odbywał się turniej szkolny systemem szwajcarskim i każdy uczestnik rozegrał 5 partii z różnymi osobami. Najlepsi w klasyfikacjach chłopcy 0-III, dziewczęta 0-III, chłopcy IV-VIII, dziewczęta IV-VIII otrzymywali medale. Wszyscy uczestnicy otrzymywali pamiątkowe dyplomy. Najlepsi uzyskiwali prawo reprezentowania szkoły w finałach międzyszkolnych. W przypadku szkół w których z różnych powodów nie mógł odbyć się turniej szkolny, szkoła mogła zgłosić się w formie „Ostatniej Szansy” czyli szansa dla pojedynczych osób, by mogły zagrać w finale.

Statystyki Projektu

I Edycja w 2021 roku

Zgłoszonych szkół – razem 19 w tym 14 podstawowych i 5 średnich

Łączna liczba uczestników turnieju szkolnego – razem 314 osób w tym 266 chłopców i 66 dziewcząt

Uczestników finału międzyszkolnego – 91 osób w tym 66 ze szkół podstawowych i 25 ze szkół ponadpodstawowych

Nagrody (łącznie)– około 450 dyplomów, 114 medali, 48 szklanych statuetek, 18 nagród rzeczowych

II Edycja w 2022 roku

Zgłoszonych szkół – razem 28 w tym 21 podstawowych i 7 średnich

Łączna liczba uczestników turnieju szkolnego – razem 521 osób w tym 398 chłopców i 123 dziewczęta

Uczestników finału międzyszkolnego – 223 osoby w tym 197 ze szkół podstawowych i 26 ze szkół ponadpodstawowych

Nagrody (łącznie)– około 800 dyplomów, 246 medali, 87 szklanych statuetek, 42 nagrody rzeczowe

Organizatorzy, Patroni, Darczyńcy, Sponsorzy, Partnerzy

Organizatorzy

 1. Klub Szachowy „Skoczek” Siedlce (główny)
 2. I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach (finały międzyszkolne)
 3. Placówki oświaty (turnieje szkolne)

Patroni Honorowi

 1. Prezydent Miasta Siedlce Pan Andrzej Sitnik (fundusze na nagrody w turniejach szkolnych i finałach)
 2. Wójt Gminy Siedlce Pan Henryk Brodowski (fundusze na nagrody w turniejach szkolnych i finałach)
 3. Starosta Powiatu Siedleckiego Pan Karol Tchórzewski (fundusze na nagrody w turniejach szkolnych i finałach)

Patroni Medialni

 1. „Echo Katolickie”
 2. „Katolickie Radio Podlasie”
 3. „Podlasie24”
 4. „Radio RDC” (zapowiedź i relacja bez patronatu)
 5. „Tygodnik Siedlecki”
 6. „TV Wschód” (publikacja wyników bez patronatu)
 7. „Życie Siedleckie”

Darczyńcy

 1. Anonimowy darczyńca 1
 2. Echo Katolickie
 3. Producent Konstrukcji Stalowych UNOSTAL
 4. Zakład Mięsny „Wierzejki” J. M. Zdanowscy Spółka Jawna

Partnerzy

 1. Usługi Introligatorsko-Poligraficzne s.c. Mariola Pieńkowska, Andrzej Pieńkowski
 2. Delta Sport Siedlce

Placówki Oświaty

W 2021 roku udział brało 19 szkół w 2022 już 28 placówek.

Szkoły Podstawowe

 1. Szkoła podstawowa nr 1 im. KEN w Siedlcach (miasto)
 2. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach (miasto)
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach (miasto)
 4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza (miasto)
 5. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Wł. Broniewskiego w Siedlcach (miasto)
 6. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach
 7. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach
 8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach (miasto)
 9. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach (miasto)
 10. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach (miasto)
 11. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach (miasto)
 12. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Kopernik” (miasto)
 13. Zespół Oświatowo – Wychowawczy w Białkach (gmina)
 14. Zespół Oświatowy w Golicach (gmina)
 15. Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach (gmina)
 16. Zespół Oświatowy w Stoku Lackim (gmina)
 17. Zespół Oświatowy w Strzale (gmina)
 18. Zespół Oświatowy w Żelkowie-Kolonii (gmina)
 19. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach Wyrkach (powiat)
 20. Zespół Szkół w Bojmiu (powiat)
 21. Zespół Oświatowy Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokobodach (powiat)

Szkoły Średnie

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach (miasto)
 2. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach (miasto)
 3. IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach (miasto)
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach (miasto)
 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. St. Staszica w Siedlcach (miasto)
 6. Bursa św. Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych w Siedlcach (miasto)
 7. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie (powiat)

Zasady ustalania wyników końcowych

Wszyscy uczestnicy turniejów zagrali w systemie szwajcarskim po 5 partii z różnymi osobami tempem 15 minut na zawodnika w, w finale 7 partii tempem 15 minut na zawodnika. Kojarzenia programem komputerowym. Za wygraną zawodnik otrzymywał 1 punkt, za remis 0,5 , za przegraną 0. W przypadku takiej samej liczby punktów decydowała punktacja pomocnicza w kolejności 1) Mbch. 2) Bch. 3) Wins 4) Prog. Objaśnienia tutaj punktacja pomocnicza w szachach. Medale na turniejach szkolnych i statuetki z nagrodami rzeczowymi dla pierwszej trójki w danych klasyfikacjach.

W klasyfikacji drużynowej liczył się wynik indywidualny trzech najlepszych zawodników i trzech najlepszych zawodniczek z danej szkoły. Sumowanie ręczne w programie Excel. Wszystkie szkoły zgłoszone w terminie otrzymały pamiątkową statuetkę za udział. Najlepsze szkoły statuetkę za miejsce od I do III w swoich klasyfikacjach.

ETAP I – Wyniki Turnieje Szkolne

Turnieje odbyły się na terenie szkół. Wszyscy uczniowie mieli prawo gry. Zdecydowanie możemy powiedzieć o osobach w poniższej tabeli zwycięzców „Oficjalni Mistrzowie Szkół”. W pojedynczych turniejach szkolnych uczestniczyło od 8 do 45 uczestników (poniżej 6 osób nie było turnieju szkolnego, pojedyncze osoby reprezentowały szkołę). Łącznie w turniejach wzięło udział 521 osób.

Szczegółowe wyniki i zdjęcia z turniejów szkolnych
https://skoczeksiedlce.pl/projekt-szachowe-mistrzostwa-oswiaty-ii/

powiększenie kliknięcie w tabelę

ETAP II – Wyniki Turnieje Międzyszkolne

Finały odbyły się w dniach 03-04.11.2022 w I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10.

Wyniki Indywidualne

1) W turnieju klas 0-III w finale 78 uczestników (w tym 50 chłopców i 28 dziewcząt)
Szczegółowe wyniki turniejowe klas 0-III (link)
2) W turnieju klas IV-VIII w finale 109 uczestników (w tym 64 chłopców i 45 dziewcząt)
Szczegółowe wyniki turniejowe klas IV-VIII (link)
3) W turnieju szkół średnich w finale 26 uczestników (w tym 23 panów i 3 panie)
Szczegółowe wyniki turniejowe szkół średnich (link)

Razem w finałach 223 uczestników + opiekunowie. W sumie około 300 osób w sali.

Wyniki Drużynowe

W projekcie udział wzięło łącznie 28 szkół w tym 10 z 12 publicznych szkół podstawowych z terenu miasta Siedlce, 6 z 7 publicznych szkół podstawowych z ternu gminy, kilka placówek powiatowych i szkół prywatnych. Szkół średnich było łącznie 7 z rejonu Siedlec i w tym Wojnów. Taka duża frekwencja szkół jest bardzo imponująca.

Podziękowania

 • Dziękujemy Panu Andrzejowi Sitnikowi, Panu Henrykowi Brodowskiemu i Panu Karolowi Tchórzewskiemu za poparcie inicjatywy rozwoju intelektualnego dzieci. Bez panów nie byłoby projektu.
 • Dziękujemy „Echo Katolickie” , „Katolickie Radio Podlasie” , „Podlasie24” , „Radio RDC” , „Tygodnik Siedlecki” , „TV Wschód” , „Życie Siedleckie” za wsparcie medialne projektu. Państwa logotypy na wydarzeniu dodawały prestiżu całemu wydarzeniu.
 • Szczególnie dziękujemy darczyńcom „Echo Katolickie”, „Wierzejki”, „UNOSTAL”.
 • Dziękujemy I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach, a w szczególności Pani Dyrektor Anicie Woźnicy, Pani Marcie Lipińskiej, Panu Ireneuszowi Chromińskiemu, Panu Sławomirowi Miernickiemu za obecność na zawodach, wsparcie, pomoc i udostępnienie sali gimnastycznej i miejsca na poczęstunek dla uczestników i opiekunów.
 • Dziękujemy sędziom asystentom Wiktorowi Kukawskiemu, Patrycji Majczynie, Mateuszowi Pszczółkowskiemu, Panu Antoniemu Szczygłowi z zaprzyjaźnionego klubu „Hetman Krynka” za organizację i sędziowanie turniejów wewnątrzszkolnych w swoich szkołach i pomoc przy sędziowaniu finałów.
 • Dziękujemy opiekunom za opiekę nad swoimi szkolnymi wychowankami.
 • Dziękujemy wszystkim osobom, które pomagały przy ustawianiu ławek, krzesełek, szachów, pilnowaniu porządku, wsparcie na sali gry itp.
 • Dziękujemy tym, którzy wykonali najcięższą i bardzo nie docenianą pracę: naukę dzieci gry w szachy. Wkład tych osób był początkiem, szachowej przygody.
 • Na końcu ślemy największe podziękowania dla uczestników turniejów wewnątrzszkolnych i finału. To wszystko było właśnie dla Was i dzięki Wam. W szczególności dziękujemy naszym klubowiczom – patrząc po wynikach szkolnych i finałowych dajecie zarządowi klubu powody do dumy.

Podsumowanie projektu

Wszystkie statystyki, ilość uczestników, nagród mówią już same za siebie. Jak widać szachy to wyjątkowi oraz piękna gra, która łączy wielu ludzi do wspólnego działania. Tak jak figury na szachownicy współpracują ze sobą, by razem zwyciężać tak samo nasza Siedlecka społeczność razem tworzy warunki do intelektualnego rozwoju dzieci i młodzieży. Przyszłości regionu i nawet naszego kraju.

Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkół

Wydarzenie niezależne z „Szachowymi Mistrzostwami Oświaty II” jednak bardzo zbliżone założeniami.

W dniu 05.11.2022 w Warszawie Wesoła odbyły się „Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych”. Klub Szachowy „Skoczek” wspierał wspólną organizację wyjazdu naszej reprezentacji regionu. Z Siedlec pojechało 7 drużyn. Szczegółowe opracowanie z wynikami naszych szkół poniżej:

https://skoczeksiedlce.pl/wyniki-mistrzostwa-mazowsza-szkol-warszawa-wesola-05-11-2022/

Fotogaleria

zdjęcia pomniejszone