Weekendowy Turniej Klasyczny Mini ELO w Siedlcach

goniec_elzbieta-kakowska

I. Cel.

Popularyzacja gry w szachy,

Rywalizacja sportowa,

Możliwość uzyskania normy punktowej na podstawie regulaminu klasyfikacyjnego PZszach na 2020 rok

„4.9 Na wniosek zawodnika można nadać III lub II kategorię, jeżeli uzyskało odpowiedni wynik rankingowy w dwóch turniejach 5 lub 6 rundowych”

„4.7 Normę na I kategorię, tytuł kandydata lub tytuł mistrza można zdobyć w turniejach 5-8rundowych. W takich turniejach za limit partii niezbędnych do uzyskania normy przyjmuje się liczbę rund w turnieju. Przy obliczaniu normy w takich turniejach nie mają zastosowania pkt. 4.3., 4.4., 4.5.”

II. Organizator.

Klub Szachowy „Skoczek” Siedlce

Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Siedlcach

III. Termin i miejsce.

Adres: Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Siedlcach Siedlce ul. Mireckiego 28

Odprawa techniczna 18.12.2020 o 16:00

Runda 1 – 18.12.2020 o 17:00

Runda 2 – 19.12.2020 o 10:00

Runda 3 – 19.12.2020 o 15:00

Runda 4 – 20.12.2020 o 10:00

Runda 5 – 20.12.2020 o 15:00

Zakończenie 20.12.2020 po zakończeniu wszystkich partii

IV. System rozgrywek.

System szwajcarski, 5 rund, 90 minut + 30s za posunięcie dla zawodnika, turniej zgłoszony do FIDE

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3513/

V. Wpisowe.

wszyscy – 50 zł

VI. Nagrody.

1 miejsce 40% wpisowego + puchar

2 miejsce 20% wpisowego

3 miejsce 10% wpisowego

VII. Sędziowanie.

Decyzje sędziego głównego w trakcie rozgrywania turnieju są ostateczne. Zawodnikowi przysługuje prawo do odwołania się na piśmie do Kolegium Sędziów MZSzach.

VIII. Ustalenia końcowe.

Prosimy o posiadanie maseczek ochronnych

Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację niniejszego regulaminu i w razie konieczności prawo do zmian.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Niepełnoletni zawodnicy muszą przebywać od opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

Organizatorzy w trakcie rozgrywek zastrzegają prawo do fotografowania zawodów i publikowania zdjęć i wyników na stronie klubu, kanale Facebooka i partnerów medialnych w celu promocji zwycięzców, dyscypliny sportowej i organizatorów.