skoczek_elzbieta_kakowska

Zebranie zarządu klubu III kwartał 2019

W dniu 17.10.2019 odbyło się zebranie zarządu klubu. Zarząd zebrał się w pełnym składzie. Zebranie odbyło się domu prywatnym jednego z członków zarządu.

Omawiane zagadnienia:

 • przedstawienie protokołu podsumowującego z II ligi,
 • przedstawienie nowych wzorów dokumentów klubowych,
 • plany reorganizacji turnieju Grand Prix w roku 2020, w tym rozpoczęcie równoległego cyku Grand Prix dzieci i młodzieży
 • plany nawiązania współpracy z partnerami zagranicznymi w celu międzynarodowych wymian młodzieży,
 • propozycja rozpoczęcia współpracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • plany zorganizowania turnieju klasycznego na przełomie roku 2019/2020,
 • nagrody na turniej z okazji rocznicy 11 listopada.

Omawiane dokumenty klubowe

 • „Umowa porozumienia odnośnie wzajemnej współpracy”
 • „Formularz przyjęcia/zwolnienia do/z Klubu”
 • „Umowa sponsoringu”
 • Protokół „Potwierdzenie odbioru nagród”
 • „Umowa wypożyczenia rzeczy materialnych”
 • „Potwierdzenie opłat wpisowych do wydarzenia

Dodaj komentarz