logo szkoly w Stoku Lackim

Stok Lacki otwiera nowe boisko szkolne!

Dnia 21.10.2019 Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Stoku Lackim uroczyście otworzył nowe boisko szkolne.

Ważniejszymi zaproszonymi gośćmi byli Wójt Gminy Siedlce i Ks. Prałat dr Kazimierz Niemirka proboszcz parafii szkoły. Innymi zaproszonymi gośćmi były: dyrekcje zaprzyjaźnionych szkół, absolwenci szkoły z wybitnymi osiągnięciami sportowymi i prezesi klubów sportowych.

Prezes reprezentował klub w środowisku sportowym i edukacyjnym. Dodatkowo miał możliwość promocji szachów.

Szkole w Stoku Lackim serdecznie gratulujemy! Bardzo cieszymy się z ważnego wydarzenia naszego partnera i życzymy dalszych sukcesów!