skoczek_elzbieta_kakowska

Zebranie zarządu za IV kwartał 2019

W dniu 20.12.2019 w mieszkaniu prywatnym odbyło się spotkanie członków zarządu klubu.

Głównymi omawianymi zagadnieniami było:

  • Regulamin Grand Prix Seniorów 2020
  • Regulamin Grand Prix Juniorów 2020
  • Propozycje zmian statutu klubu na walnym zebraniu członków w dniu 18.01.2020