skoczek_elzbieta_kakowska

Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków Klubu Szachowego “Skoczek” Siedlce w dniu 18.01.2020

Zarząd Klubu Szachowego “Skoczek” Siedlce ogłasza walne zgromadzenie sprawozdawce członków Klubu Szachowego “Skoczek” Siedlce w dniu 18.01.2020 o godzinie 15:15 I termin, 15:30 II termin. Miejsce SP 3 ul. Sekulska 10. Zebranie odbędzie się po pierwszym turnieju z cyklu Grand Prix Siedlec, połączony z wręczeniem nagród za rok 2019.

Na zebraniu omawiane będą:

  • Sprawozdanie za rok 2019
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2019
  • Plan na działalność klubu na rok 2020
  • Zmiana składu zarządu klubu
  • Głosowanie za uaktualnieniem loga klubu
  • Głosowanie za zamianą statutu klubu
  • Głosowanie za ubieganiem się o uzyskanie statutu organizacji pożytku publicznego i wpisie do KRS

Szczegóły odnośnie do propozycji zmian zostaną przekazane członkom klubu drogą mailową, telefoniczną lub w inny sposób umożliwiający się zapoznanie się z nimi.

W celu prawomocności zebrania wymagana jest przynajmniej 50% frekwencji uprawnionych do głosowania. W klubie uprawnienia do głosowania mają osoby pełnoletnie.

Obecność na walnym zgromadzeniu członków jest obowiązkowa!