18.12.2022 niedziela Turniej FIDE w Siedleckim Championie

Wstęp

WAŻNE!
Wymagana jest rejestracja w Centralnym Rejestrze Szachowym (ogólnopolska baza szachistów). Każdy kogo nie ma w rejestrze powinien dostarczyć wypełniony druk przed turniejem lub najpóźniej w dniu turnieju. http://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf

Wskazówki:
-Nowe osoby zaznaczają „rejestracja zawodnika”.
-Wypełniamy „dane wymagane”, można wypełnić „dane opcionalne”
-Licencja zawodnicza zaznaczamy NIE (licencje są dla zawodników ligowych i turniejów minimum rangi Mistrzostw Mazowsza)
-Rejestracja w klubie NIE, oczywiście zapraszamy do naszego Klubu Szachowego „Skoczek” Siedlce
-Najważniejsze DATA i PODPIS zawodnika lub opiekuna („dotyczące osoby niepełnoletniej”)
-Dół formularza dla klubów i Mazowieckiego Związku Szachowego

Formularz można pozyskać również od sędziego w dniu turnieju.

Bez wpisu w Centralnym Rejestrze zawodnik nie zostanie dopuszczony do turnieju, ponieważ cały turniej zostanie odrzucony.

Zawodnik zagraniczny, który chce reprezentować swoją federację musi mieć nadane ID FIDE przed zawodami. Inaczej nie zostanie dopuszczony do turnieju.

I. Cel.

Popularyzacja gry w szachy,

Rywalizacja sportowa,

Możliwość podwyższenia rankingu FIDE

II. Organizator.

Klub Szachowy „Skoczek” Siedlce

Klub Bilardowy „Champion” Siedlce

III. Termin i miejsce.

turniej 7 min +5 s

18.12.2022 niedziela 12:00 do około 15:00

turniej 3 min +2 s

18.12.2022 niedziela około 15:00

Adres: Klub „Champion” Siedlce, Morska 7,dom handlowy ATLAS, wejście od ulicy Kochanowskiego. II piętro.

IV. System rozgrywek.

System szwajcarski lub kołowy. 7 rund, 7 min +5 s za ruch na zawodnika. Szachy szybkie. Kojarzenie komputerowe.

System szwajcarski lub kołowy. 7 rund, 3 min +2 s za ruch na zawodnika. Szachy błyskawiczne. Kojarzenie komputerowe.

V. Wpisowe.

turniej 7 min +5s

Seniorzy – 30 zł
Dzieci i młodzież do lat 18 – 25 zł
zniżka 5 zł dla członków klubu „Skoczek”
WAŻNE we wpisowym zostały zawarte opłaty klasyfikacyjno rankingowe FIDE

turniej 3 min +2 s

wszyscy 15 zł
WAŻNE we wpisowym zostały zawarte opłaty klasyfikacyjno rankingowe FIDE

VI. Nagrody.

turniej 7 min +5s

100% wpisowego pomniejszonego o opłaty rankingowe FIDE zostanie przeznaczone na nagrody finansowe

W zależności od liczby uczestników możliwe klasyfikacje OPEN, chłopcy do lat 18, dziewczęta do lat 18

turniej 3 min +3s

100% wpisowego pomniejszonego o opłaty rankingowe FIDE zostanie przeznaczone na nagrody finansowe

W zależności od liczby uczestników możliwe klasyfikacje OPEN, chłopcy do lat 18, dziewczęta do lat 18

VII Zapisy

przez system chessarbiter i 30 minut przed rozpoczęciem turnieju

turniej 7 min +5 s

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_6810/

turniej 3 min +2 s

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_6811/

VIII. Ustalenia końcowe.

Decyzje sędziego głównego w trakcie rozgrywania turnieju są ostateczne.

Wszyscy uczestnicy turniejów wyrażają dobrowolną zgodę na RODO i publikowanie wizerunków w mediach, stronie organizatorów, mediach społecznościowych prowadzonych przez klub i innych związanych z promocją turniejów i zwycięzców.

Obowiązują aktualne Przepisy Gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (Fide).

Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację niniejszego regulaminu i w razie konieczności prawo do zmian.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Niepełnoletni zawodnicy muszą przebywać pod opieką rodziców lub opiekunów.

 IX. Kontakt

Klub Szachowy „Skoczek” 733 747 086

Facebook „Skoczek”

Facebook „Champion”

Prezes Klubu Szachowego „Skoczek” Siedlce
Sikorski Tomasz